Budka pro ptactvo -zavěsíme

1 000 Kč
Skladem

Ptačí budka pro milovické ptactvo

Detailní informace

Detailní popis produktu

Ptačí budka v lužním lese u Mlynařice

Polní ptáci jsou na tom špatně a čím dál hůř. Z druhů dříve běžných až nejběžnějších se stávají vzácné až ohrožené. Za rapidní úbytek ptáků v Česku může především intenzivní zemědělství – velké lány, chemie.  Ohromné lány totiž nemají jakýkoliv rozdělující prvek, a tedy ani úkryt. Nejde přitom jen o to, aby se kde měli schovat ptáci. Úkryt potřebují i další živočichové, kteří slouží ptákům jako zdroj potravy. Současné pole prakticky připomínají zelenou pouš, kde jsme s využitím chemie schopni otrávit a zdecimovat jakékoliv planě rostoucí rostliny a hmyz.

Na ploše 2 ha (20000 m2)  v nivě Mlynařice obnovujeme lužní les a louku. Zároveň zde umísťujeme ptačí budky, kterou včetně umístění na strom si zde můžete zakoupit. Po zakoupení budky (platba 1000 Kč převodem) budete dotázáni, zda  si ji chcete na vybrané místo umístit sami nebo přidělání necháte na nás. Pokud budku na strom po dohodě umístíme my, bude vám zaslána fotka po realizaci.

Polní ptactvo i členové spolku vám za zakoupení budky velmi děkují.